Prosjekter

Prosjekter

Nybygg bolig og næring, Ellingsrudåsen, Oslo
Vi har utarbeidet planskisser for mulig omregulering av vår 4 mål tomt på Ellingsrud. Gitt en vellykket godkjenningsprosess vil vi kunne bygge ca. 60 leiligheter og utvide dagens næringsareal. Mulig byggestart er våren 2024.

Utvidelse av hotell, Oslo sentrum
Vårt hotell i Kirkegaten 30 i Oslo har mottatt rammetillatelse for en utvidelse med 14 rom i en ny tilbaketrukket 6. etasje. Oppstart av prosjektet er planlagt til  september 2020.

Nybygg bolig og næring, Kalbakkstubben, Oslo
Vi har søkt endret rammetillatelse for utbygging av 14 leiligheter og en utvidelse av eksisterende næringsareal på Kalbakkstubben i Oslo. Salgs- og byggestart blir høsten 2020. Se: https://hellumhjornet.no/

Andre prosjekter
Vi arbeider kontinuerlig med optimalisering av vår eiendomsportefølje. I den forbindelse har vi per i dag tre næringsseksjoner for salg. Alle er fullt utleid og sentralt beliggende i Oslo sentrum. Ta kontakt for mer informasjon.

Solgte prosjekter i 2020
Vi har i 2020 solgt boligeiendommen Bjølsengata 1 i Oslo (v) inneholdende 6 leiligheter og næringseiendommen Torget 5 i Larvik (h). Begge eiendommene har utviklingspotensial.