Dagens virksomhet

Mehar Gruppens virksomhet består av utvikling, investering, forvaltning og utleie av næringseiendom i Oslo og Akershus. I tillegg har konsernet virksomheter innen dagligvare der butikkene i hovedsak er lokalisert i konsernets egne eiendommer i Oslo.

35 års historikk

Grunnlaget for dagens virksomhet ble lagt i 1986 ved oppstart av dagligvarebutikk i Gamlebyen i Oslo. Syv år senere ble konsernet Mehar Gruppen AS etablert som et fundament for videre ekspansjon. Den første investeringen i eiendom ble gjennomført i 2002 ved kjøp av en bygård i Oslo med 14 leiligheter. Senere har man ervervet en rekke sentralt beliggende eiendommer og næringsseksjoner.

Kontinuerlig vekst

Konsernet har gjennom årene avhendet en rekke eiendommer. Fortjenesten fra salg og overskudd fra løpende drift er hele tiden blitt re-investert i ny virksomhet. Gjennom dette har konsernet bygget opp en forretning med god løpende inntjening og en solid balanse som grunnlag for videre vekst.