Utvidelse av hotell, Oslo sentrum

Vårt hotell i Kirkegaten 30 i Oslo har mottatt tillatelse for utvidelse med 14 nye rom i en ny tilbaketrukket 6. etasje. Prosjektet ble ferdigstilt primo juni 2021. © MAP ARKITEKTER