Selskaper

Informasjon om Mehar Gruppen AS konsernet finner du nedenfor.


Mehar Gruppen AS

Mehar Gruppen AS er morselskap i konsernet og 100% eier av selskapene listet nedenfor. I tillegg eier morselskapet ca. 3.000 kvm næringseiendom og leiligheter i Oslo direkte. Sistnevnte gav driftsinntekter i 2018 på kr 5,86 millioner og et driftsresultatet på kr 2,41 millioner.

Konsernets omsetning i 2018 var kr 136 millioner. Driftsresultatet var kr 14,2 millioner.


Mehar 2 AS

Konsernets driftsselskap for dagligvarehandel. Driver 6 Joker daglivarebutikker under franchise med NorgesGruppen.

Omsetning i 2018 var kr 111,5 millioner med et driftsresultat på kr 6,4 millioner


My City Home AS

Konsernets driftsselskap for hotell. Driver hotell i Kirkegaten 30 i Oslo under franchise med Best Western.

Omsetning i 2018 var kr 15,1 millioner med et driftsresultat på kr 1 million.


AS Kirkegaten 30

Eiendomsselskap for hotell i Kirkegaten 30, fullt utleid til My City Home AS og en restaurantvirksomhet i underetasjen. Driftsinntekter i 2018 var kr 5,66 millioner med et driftsresultat på 2,45 millioner.


Ellingsrud AS

Eiendomsselskap for en 3.892 kvm bebygd tomt på Ellingsrud i Oslo kommune. Eksisterende bygningsmasse leies ut til dagligvarebutikk og en fritidsklubb i regi av Oslo kommune. Eiendommen har et betydelig utviklingspotensial.


Torshov Invest AS

Eiendomsselskap for fullt utleid næringseiendom på 589 kvm BTA.


Ullevålsveien 13 AS

Eiendomsselskap for fullt utleid næringsseksjon på 168 kvm BTA.


Majorstuveien 35 AS

Eiendomsselskap for fullt utleid næringseiendom på 184 kvm BTA.


MG Torget 5 AS

Eiendomsselskap for meget sentralt beliggende eiendom i Larvik på 2.979 kvm BTA. Eiendommen er delvis utleid og har et re-utviklingspotensial på ca. 1300 kvm. Siste: Eiendommen ble solgt ut av selskapet i april 2020.