Informasjon om selskapene i Mehar Gruppen AS konsernet

Mehar Gruppen AS

Mehar Gruppen AS er morselskap i konsernet og 100% eier av selskapene i oversikten nedenfor. I tillegg eier morselskapet ca. 2.600 kvm næringseiendom og leiligheter i Oslo.

Mehar 2 AS

Konsernets driftsselskap for dagligvarehandel. Driver 6 Joker daglivarebutikker i Oslo under franchise med Norges-Gruppen, hvorav 4 av lokalene leies inn fra konsernet.

AS Kirkegaten 30

Eiendomsselskap for hotell i Kirkegaten 30 i Oslo, fullt utleid til Bob W Technologies Finland Oy og til restaurantvirksomhet i U-etasjen. Brutto areal er ca. 2.940 kvm, etter påbygg av ny 6. etasje i 2021.

Ellingsrud AS

Eiendomsselskap for en 3.892 kvm bebygd tomt på Ellingsrud i Oslo. Eksisterende bygningsmasse på ca. 1.070 kvm leies ut til dagligvarebutikk og en fritidsklubb med Oslo kommune som leietaker. Eiendommen har stort utviklingspotensial.

Torshov Invest AS

Eiendomsselskap for utleie av næringsseksjoner med et samlet leieareal på 589 kvm. Fullt utleid.