Informasjon om selskapene i Mehar Gruppen AS konsernet

Mehar Gruppen AS

Mehar Gruppen AS er morselskap i konsernet og 100% eier av selskapene i oversikten. I tillegg eier morselskapet ca. 3.000 kvm næringseiendom og leiligheter i Oslo.

Mehar 2 AS

Konsernets driftsselskap for dagligvarehandel. Driver 6 Joker daglivarebutikker under franchise med Norges-Gruppen, hvorav 4 av lokalene leies inn fra konsernet.

My City Home AS

Konsernets driftsselskap for hotell. Driver hotell i Kirkegaten 30 i Oslo under franchise med Best Western. Hotelleiendommen leies inn fra AS Kirkegaten 30.

AS Kirkegaten 30

Eiendomsselskap for hotell i Kirkegaten 30, fullt utleid til My City Home AS og til restaurantvirksomhet i U-etasjen. Brutto areal ca. 2.700 kvm.

Ellingsrud AS

Eiendomsselskap for en 3.892 kvm bebygd tomt på Ellingsrud i Oslo kommune. Eksisterende bygningsmasse leies ut til dagligvarebutikk og en fritidsklubb i regi av Oslo kommune. Eiendommen har stort utviklingspotensial.

Torshov Invest AS (TIL SALGS)

Eiendomsselskap /utleie av næringsseksjoner. 589 kvm.

Ullevålsveien 13 AS (TIL SALGS)

Eiendomsselskap /fullt utleid næringsseksjon. 168 kvm.

Majorstuveien 35 AS

Eiendomsselskap /fullt utleid næringsseksjon. 184 kvm.

MG Torget 5 AS

Tomt selskap fra april 2020, etter salg av sentral eiendom på 2.979 kvm i Larvik