Nybygg bolig og næring, Ellingsrudåsen, Oslo
Vi har per juni 2023 ferdigstilt planinitiativ for omregulering av vår 4 mål tomt på Ellingsrud.

Gitt en vellykket godkjenningsprosess vil vi kunne bygge ca. 31 leiligheter og utvide dagens næringsareal. Prosjektet omfatter videreføring av dagens fritidsklubb og flytting av dagens frittstående dagligvarebutikk som vil bli del av første etasje i hovedbygget med boliger. © ADD ARKITEKTER.

Planforslaget ble lagt ut til offentlig høring fra og med 10.06.24: