Nybygg bolig og næring, Ellingsrudåsen, Oslo
Vi har utarbeidet planinitiativ for omregulering av vår 4 mål tomt på Ellingsrud. Gitt en vellykket godkjenningsprosess vil vi kunne bygge ca. 60 leiligheter og utvide dagens næringsareal. Mulig byggestart er våren 2024. © DYRVIK ARKITEKTER