Nybygg bolig og næring, Kalbakkstubben, Oslo
Vi har mottatt rammetillatelse for utbygging av 14 leiligheter og en utvidelse av eksisterende næringsareal på Kalbakkstubben i Oslo. Byggestart blir våren 2021. © KVARTS ARKITEKTER