Redegjørelse jfr §4 i Åpenhetsloven

Redegjørelse for aktsomhetsvurderingene etter § 4 i åpenhetsloven Mehar Gruppen AS   Generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for …