Redegjørelse jfr §4 i Åpenhetsloven

Redegjørelse for aktsomhetsvurderingene
etter § 4 i åpenhetsloven

Mehar Gruppen AS

 

Generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold;

Mehar Gruppen AS (Konsernet) driver operativ virksomhet gjennom 4 datterselskaper, hvorav tre eiendomsselskaper uten egne ansatte. Det fjerde selskapet, Mehar 2 AS driver dagligvarehandel på franchise med NorgesGruppen med 32 ansatte. Butikksjefene er orientert om åpenhetsloven.

Rutine for oppfølging er jevnlige samtaler med butikksjefene hvor alle potensielle negative forhold tas opp, herunder forhold som potensielt kan ha faktiske og negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som virksomheten har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger;

Det foreligger ingen faktiske konsekvenser eller risiko for slike per dags dato.

Opplysninger om tiltak som virksomheten har iverksatt eller planlegger å iverksette for å stanse faktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser, og resultatet eller forventede resultater av disse tiltakene;

Det har ikke vært behov for slike tiltak.

Oslo den 7. juni 2024

Daglig leder /Styrets leder

Link til: Åpenhetsloven